"Just the best in the business"
Be-Pe Plåt AB
Prolego AB
Kontakta oss +46 (0) 141 233111

Kultur

[rev_slider kultur]

 

”Verkstadsarbetare med nya ögon”

Ett nationellt pilotprojekt och utställning om och med verkstadsarbetare från 9 olika orter i Sverige. Syftet med projektet var att lyfta fram och synliggöra verkstadsarbetaren som individ samt ge inblick i arbete som arbetsplats.
Ledordet i projektet var engagemang genom aktivt deltagande. Projektarbetet påbörjades 2003 och genomfördes under 2005. Resultat av arbetet blev till en utställning på Arbetets museum i Norrköping.
 

Bakgrund till projektet

Det hela fick sin början genom den s.k. fikarumskuppen, under sommaren 2003, då Danko Lisse som är kantpressare och konstnär beslöt sig för att göra något åt sin arbetsmiljö på verkstadsindustrin Be-pe Plåt & Mekaniska i Motala. Som en överraskning för sina jobbarkompisar målade han det murriga lunchrummet ljust och ersatte pinuppan på väggen med sin och sin jobbarkompis konst. Fikarumskuppen fick ett oerhört positivt bemötande bland Dankos jobbarkompisar. En process sattes igång, med diskussioner om konst, kultur, den föråldrade bilden av verkstadsarbetare som en homogen grupp, arbetsstolthet som yrkesskicklighet. Det fanns ett behov hos verkstadsarbetare att ändra på den stereotypa bilden av vilka de är.
 

Mångfald av företag och orter

Eftersom ”verkstadsarbetare med nya ögon” var ett nationellt projekt ville vi arbeta med stor regional spridning bland företagen. Vårt arbetsfält kom att sträcka sig mellan Malmö i söder till Luleå i norr. För att kunna ge inblick i mångfalden av teknikindustriföretag valde vi att samarbeta med både riktigt stora, etablerade företag som mindre familjeföretag. I projektet deltog följande företag: SSAB tunnplåt i Luleå, Emhart Glass i Sundsvall, Sjölanders i Västerås, SSAB tunnplåt i Borlänge, ArvinMeritor i Lindesberg, f.d. Kockums i Malmö, SKF i Göteborg, BT. Industries i Mjölby och Be-Pe Plåt & Mekaniska i Motala.

pertti

Pertti Korhonen

 

Projektet skedde i samarbete med;

Verkstadsarbetare, kulturarbetare, metallklubbar, Arbetets museum i Norrköping, LO, Af kultur, Kulturpoolen i Linköping, Östsam, Motala kommun, Teknikprogrammet på Carlsunds UtbildningsCentrum, att…projektet genom Högskolan i Dalarna, SKF:s Tekniska gymnasium, Film i Öst och Statens kulturråd genom kultur i Arbetslivet (KIA).

verkstadsarbetare1

Anders Ferbe,   förbundsordförande IF Metall

 

verkstadsarbetare2